Omdømmekampanje Forsvaret

På grunn av manglende kunnskap om Forsvaret hadde også mange en likegyldig holdning til det: «Jeg vet jo at det finnes, men det angår ikke meg».

34083 42387 original
34084 128f1 original
34085 c4e68 original
34098 ffd59 original
34099 6ad21 original
34100 c47a3 original
Forsvaret har utviklet og forandret seg mye de siste årene - en viktig del av kommunikasjonen var derfor å fortelle hva Forsvaret gjør og hvilke oppgaver de har.

Men vi definerte også en innsikt som handlet om at vi nordmenn i stor grad tar vår frihet og trygghet for gitt. Verdiene Forsvaret bygger på, og som også landet vårt bygger på, har blitt litt glemt i all vår fremgang og velstand.

En viktig oppgave for kampanjen ble derfor å minne oss selv på hvor priviligerte vi er i Norge - og at vi har mye som er verdt å forsvare.

5596-18e93-original.pdf

661-ea370-original.pdf PDF, 10.085 MB
Last ned

5600-94f8c-original.pdf

1126-846ad-original.pdf PDF, 4.52 MB
Last ned

5597-52575-original.pdf

1675-5140f-original.pdf PDF, 3.953 MB
Last ned

5595-cead5-original.pdf

2275-d8ec9-original.pdf PDF, 3.226 MB
Last ned

5598-d975b-original.pdf

2692-4f86b-original.pdf PDF, 8.664 MB
Last ned

5599-a0431-original.pdf

3624-deaf3-original.pdf PDF, 7.5 MB
Last ned

Involverte byråer

47602 a5af7 original

Ernö