OMO takker sølekoppene

Klossete forbrukere holder folka på vaskemiddel-laboratoriet i arbeid.

39182 6c937 original