Oslo Medtech skifter navn til Norway Health Tech

Oslo Medtech, Norges største helseklynge, bytter navn til Norway Health Tech.

86173 6a216 original
86171 62f27 original
86174 51801 original
86175 57360 original

Navneskiftet er som et viktig ledd i prosessen som løfter klyngen til å være en nasjonal aktør med globalt perspektiv.

– Vi har passert 200 medlemmer, og tar nå en nasjonal posisjon for å løfte norsk helseindustri internasjonalt, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech.

Med nytt navn følger også en ny identitet, med utgangspunkt i helseklyngens ambisjon om å gjøre Norge til et globalt «hot spot» for helseinnovasjon. Gjennom sine medlemmer jobber Norway Health Tech for å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse. Den nasjonale helseindustriens vekst er tuftet på bærekraftige helseløsninger på globale helseutfordringer. En av klyngens viktigste satsingsområder er internasjonale samarbeid, tydeliggjort av Myhres utenlandsreiser med både statsminister og bransjen.

– Norway Health Techs ambisjoner er økt gjennomslagskraft for norske løsninger på verdensmarkedet, vellykkede samarbeidskonstellasjoner og bedre helseløsninger for alle. Med nytt navn og ny identitet har vi fått en god start på denne reisen, sier Myhre.

Norden som midtpunkt

Det visuelle konseptet er bygget på Norway Health Techs rolle som en veiledende akselerator for medlemmene og samarbeidspartnere i et globalt økosystem. Logoens retning og dynamikk forteller om et stadig ekspanderende nettverk av kompetanse og tjenester, med Norden som midtpunkt.

– Logoens symbolikk har opphav i nordstjernen. Med sin unike posisjon står den i sentrum på stjernehimmelen. Den er et urgammelt navigeringsverktøy, et veiledende lys som alltid peker mot nord, forteller designer Ole Fredrik Ekern i Superblaise.

– Norway Health Tech skal være en ledestjerne for hele nettverket vårt både her hjemme og ute i verden, sier Anita Moe Larsen, kommunikasjonssjef i Norway Health Tech og ansvarlig for omprofileringsprosessen.

Hun legger til at «The Health Brief» – en nyskapende nyhetsside for alle i helsenæringene som vil vite det siste som rører seg i egen bransje, er noe av det de er stoltest over å kunne presentere.

– The Health Brief og Norway Health Techs nye nettsider vil gjøre det enkelt for medlemmene våre å orientere seg og vise seg frem, sier Kathrine Myhre.

Involverte byråer

12002058 845836428866212 5806054333737862033 n

Superblaise