Oslo mistet drikkevannet

16. juni forsvant Maridalsvannet, Oslos eneste drikkevannskilde.

93862 cebce original

Ikke på ekte, da. Stuntet ble gjennomført av illusjonist Alexx Alexxander og var en del av Vann- og avløpsetatens kampanje for å fortelle om viktigheten av rent drikkevann.

– Hva skjer hvis vi mister Maridalsvannet? De fleste tenker ikke over hvor viktig det er med rent drikkevann, og hvor sårbar Oslo er med kun én drikkevannskilde. For å nå ut med budskapet vårt, både til byens befolkning og politikerne, måtte vi gjøre noe spektakulært, noe som aldri har blitt gjort før, sier teamet i Kikkut.

Illusjonen ble markedsført på boards samt i sosiale medier der Alexx Alexxander utførte små «illusjoner med vann» på kommunepolitikere og folk på gata. Illusjonene ble filmet og lagt ut på sosiale medier og på vannerliv.no.

Et imponerende antall tilskuere hadde møtt opp for å oppleve illusjonen, som var en del av Oslo kommunes arrangement Havnelangs.