Pangstart for alderstest!

Etter bare én dag har hele 50.000 gjennomført Helsedirektoratets test «Hvem er eldst», laget i anledning verdens aktivitetsdag.

I går, på verdens aktivitetsdag, lanserte TRY & Apt testen «Hvem er eldst? Du eller kroppen din?» for Helsedirektoratet. Ved å fylle inn kjønn, alder, høyde, vekt, hvilepuls og besvare tre spørsmål om din fysiske aktivitet, regner testen ut hva din fysiske alder er. Kampanjen er et ledd i Helsedirektoratets langsiktige arbeid med å få oss til å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag. 2/3 av oss er for passive, og har store helsegevinster å hente på å gjøre små forandringer i hverdagen.

I kampanjens første dag hadde over 50.000 gjennomført testen.

Ta testen på hvemereldst.no.

Involverte byråer

94321 c284c original

TRY Apt