Påske og Pasjon

Profil, logo, nettside, plakater og andre elementer til festivalen som handler om å gjøre påsketiden mer tilgjengelig for oslofolket.

16858 4d283 original
16859 2ab8b original
16860 232c3 original
16861 f42c0 original
16862 4a836 original
16863 f72a6 original