Plastløftet vil endre norsk næringsliv

Grønt Punkt lanserer Plastløftet for å øke næringslivets bruk av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe emballasjen for gjenvinning.

EU har som mål at 50 prosent av all plastemballasje skal gjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030. Grønt Punkt Norge, hele Norges retursystem for emballasje, tar utfordringen på alvor. Nå har de lansert Plastløftet for å motivere næringslivet til å øke bruken av resirkulert plast i emballasjen, redusere unødvendig bruk av plast og designe emballasjen for gjenvinning. Konseptet er utarbeidet hos Circus Reklamebyrå.

Plastløftet ble lansert i januar 2019 og 40 av landets største bedrifter har til nå gitt sitt løfte. Kari Traa, Orkla og Ringnes har frontet kampanjen og bidratt til verving av andre norske bedrifter.

– Plastløftet har vært en omfattende og stor oppgave, og da er det ekstra stas å se at resultatene kommer. Grønt Punkt Norge får nå ukentlige henvendelser fra bedrifter som ønsker å ta Plastløftet og være med på utviklingen av fremtidens emballasje, sier Arve Martinsen, markedsansvarlig i Grønt Punkt Norge.

«Det er viktig å ikke miste motet i en tid hvor miljøtrusselen henger over oss.»

Arve Martinsen, markedsansvarlig i Grønt Punkt Norge

Historier fra virkeligheten

– Gjennom Plastløftet peker vi på bedriftenes miljøansvar, men også på lønnsomheten som ligger i å produsere bærekraftig plastemballasje. Vi har brukt ekte folk, i ekte bedrifter, som forteller historier fra virkeligheten. Bedrifter som faktisk gjør en forskjell og bringer verden fremover. Kampanjen har skapt troverdighet og stort engasjement.

– Det er viktig å ikke miste motet i en tid hvor miljøtrusselen henger over oss. Nå må vi se fremover, samarbeide på tvers av bransjer og tenke konstruktivt. Plastløftet er et skritt i riktig retning. Circus Reklamebyrå har vært en god og strategisk samarbeidspartner hele veien, avslutter Martinsen.

– Alle vil jo gjerne gjøre noe for en mer bærekraftig fremtid, men det er først med endringer i de store bedriftene at det virkelig monner! Derfor er det så bra at initiativet fra Grønt Punkt Norge får bedriftene til å tenke nytt rundt emballasjen sin, sier kreatørene bak Plastløftet, Mari Dyrkorn Tjora og Astri Horn Eriksen.


Alle bedrifter som er medlem av Grønt Punkt Norge kan ta Plastløftet på plastløftet.no.