Quiet Is the New Loud

Telenor Lanserer HD voice som reduserer bakgrunnsstøy i telefonen, og TRY/Apt har laget en kampanje for nettopp det.

37485 cdb19 original