Radiospot for hodetelefonbrukerne

Mange hører på radio i hodetelefoner når de er ute og farter ofte med høyt volum. Dette kan svekke hørselen, og denne spotten snakker direkte til dem.

14300 9890f original