Rear View

Volkswagen har i mange år kommunisert ny teknologi og smarte innovasjoner for personbilmarkedet. Harald A. Møller ville minne håndverkere om at innovasjoner som ryggekamera også er tilgjengelig for Volkswagen Nyttekjøretøy. I stedet for å overforklare et produkt de fleste allerede kjenner til, valgte vi i tråd med posisjonen "Norges mest populære arebidsplass på fire hjul" å fokusere på rein jobbtrivsel.

24043 ff763 original