Rista brød til Mikkel

Strøm er lett å ta som en selvfølge for oss som er vant til at den er der.

41341 f2c66 original

I det daglige tenker vi ikke på hvilken jobb som faktisk ligger bak bryteren i det vi starter brøddristeren, kaffetrakteren eller hårføneren. Sandbeck har laget en reklamefilm for Eidsiva der denne historien fortelles.

Eidsiva er Innlandets regionale energiselskap med 1000 ansatte. Hovedvirksomheten er produksjon av fornybar energi og strømleveranse gjennom et av landets største strømnett. Eidsiva eies av 26 kommuner i Hedmark og Oppland, og begge fylkeskommunene. Inntektene som kommunene får fra Eidsivas fornybare energi, brukes til å bygge et godt liv for de som bor i Innlandet. Derfor kan man si at alt henger sammen.

Filmen er laget i samarbeid med Fantefilm.