Rydder opp i kaoset: ANTI forener Forskningsrådet under ett identitetssystem

Forskningsrådet hadde 38 ulike merkevarer, som kostet mye penger å forvalte. Nå kobles alle under ett gjenkjennelig formspråk – med albuerom til å være seg selv.

Koblinger som skaper endring

Forskningsrådet finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter. De jobber med å løfte frem idékraften verden trenger – og de gjør det ved å koble forskningsmiljøer med ressurser, næringsliv og myndigheter. Koblinger som skaper endring.

01 Kreativt Forum Forskningsrdaet logo
02 Kreativt Forum Forskningsrdaet forrige logoer

Hvordan får man 38 ulike merkevarer til å fremstå i samme familie, samtidig som de får muligheten til å uttrykke seg individuelt for å kunne rette seg mot sine spesifikke målgrupper? Svaret ligger i forskning. For i hjertet av identiteten til Forskningsrådet ligger en spesialbygget generator basert på Dubins path. Generatoren fungerer innenfor strenge begrensninger i ånden til Armin Hofmanns studie i visuell variasjon. Ved å velge en rekke tilfeldige punkter i et rutenett, og deretter bruke Dubins path for å koble dem alle sammen, kan verktøyet generere et nesten uendelig antall former, ikoner og mønstre.

01 Kreativt Forum Forskningsradet nettside hero
02 Kreativt Forum Forskningsradet ikon variasjoner
03 Kreativt Forum Forskningsradet plakaterx
04 Kreativt Forum Forskningsradet 3d herox
05 Kreativt Forum Forskningsradet brand fotox

ANTI har utviklet et identitetssystem med et fleksibelt rutenett grid og et strengt sett med typografiregler som er distinkt og fungerer uanstrengt på alle flater, på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk, og som kan justeres for å fungere for ulike målgrupper.

Som en del av det har ANTI laget et bredt system av farger som kan brukes til både identitetsbehov og nøyaktig datavisualisering. De 145 fargene – alle oppkalt etter nobelprisvinnere – er valgt med tanke på både perseptuell enhetlighet og universell utforming.

Forskningsrådet mormerket

Mormerket har en egen fargepalett, og sine egne varianter av illustrasjoner og 3D-temabilder.

01 Kreativt Forum Forskningsradet mormerket fargepalett
02 Kreativt Forum Forskningsradet typografi
08 Kreativt Forum Forskningsradet mormerket 3 Dx

Forskningsrådet jobber innen flere strategiske områder som alle har fått sine egne foto, illustrasjoner og 3D-temabilder.

01 Kreativt Forum Forskningsradet mormerket illustrasjon
02 Kreativt Forum Forskningsradet portefoljerx
03 Kreativt Forum Forskningsradet brand foto 1x
04 Kreativt Forum Forskningsradet brand foto 2x
01 Kreativt Forum Forskningsradet arsrapportx
02 Kreativt Forum Forskningsradet brosjyrex
03 Kreativt Forum Forskningsradet story bakgrunnx

Forskningsdagene

Forskningsdagene har en egen verktøykasse som bruker grunnprinsippene til systemet, men med en egen fargepalett og en distinkt variant av 3D-temabilder slik at de kan appellere til sin målgruppe.

01 Kreativt Forum Forskningsdagene fargepalett
02 Kreativt Forum Forskningsdagene typografi
03 Kreativt Forum Forskningsdagene herox
01 Kreativt Forum Forskningsdagene utendorsx
02 Kreativt Forum Forskningsdagene totex
03 Kreativt Forum Forskningsdagene plakatx
04 Kreativt Forum Forskningsdagene somex

Nysgjerrigper

Identiteten og systemet strekkes til sitt ytterste når Forskningsrådet skal nå de yngste gjennom Nysgjerrigper.

01 Kreativt Forum Nysgjerrigper fargepalettx
02 Kreativt Forum Nysgjerrigper typografi
03 Kreativt Forum Nysgjerrigper herox
04 Kreativt Forum Nysgjerrigper dubins illustrasjonerx
05 Kreativt Forum Nysgjerrigper pptx

Plaketter til Forskningssenterene

I samarbeid med Norwegian Trash har vi tatt systemet ut i det fysiske rom, og gitt plastavfall nytt liv.

01 Kreativt Forum Sentere plankett 1
02 Kreativt Forum Sentere plankett 2
03 Kreativt Forum Sentere plankett 3
04 Kreativt Forum Sentere plankett 4
05 Kreativt Forum Sentere plankett 5

For første gang på over 10 år, har Forskningsrådet en oppdatert verktøykasse som kan gjøre arbeidsdagen lettere for alle som skal kommunisere på vegne av de 38 forskjellige merkevarene. Og ikke minst, millioner av kroner vil spares over de neste årene, som kan brukes på andre måter, til enda mer effektive koblinger – som skaper endring, og idékraft verden trenger.

Andre involverte

C

CAKT

3D-bilder

C

Camilo Huinca

Portefølje-illustrasjoner

Ø

Øystein Andersson Klemetsdal

Matematiker (hjelp til Generator)