Samma det vel?

En ny film for Jarlsberg begynner på tv i disse dager. Konseptet er imidlertid velkjent.

15906 bfddd original