Sensurert i Norge, finansiert i sør

Oljefondet har over 116 milliarder investert i alkoholindustrien. Kampanjen Oljefondets Alkoholproblem ønsker å stille et stort spørsmålstegn rundt etikken i dette.

Oljefondetwide

Gjennom en sensurert alkoholreklame og en oppsiktsvekkende quiz belyser årets kampanje hvordan Oljefondets investeringer i alkohol står i veien for FNs bærekraftsmål, samtidig som den forsøker å forklare hvordan det hele henger sammen.

Filmene ble rullet ut i sosiale medier i en kort og en lang versjon, og en tilhørende quiz i kahoot dannet grunnlaget for et eget undervisningsopplegg på folkehøyskoler. Enkeltspørsmål fra quizen fungerte som egne poster og stories i sosiale medier.

Kampanjen er et samarbeid mellom organisasjonene Forut, IOGT Norge, Juvente og Blå Kors.