Ser lyst på fremtiden

Statkraft kjører i gang sin nye profilkampanje, som skal gå på TV, kino, i magasiner og aviser.

17608 f26d4 original
17609 c5b29 original
17610 d9ed4 original
17611 ab525 original