Skatteetaten – Mo money back

Årets kampanje fra Skattetaten fokuserer særlig på de unge målgruppene, og at de bør sjekke at opplysningene i Skattemeldingen stemmer.

De fleste er enige om at det er blitt mindre stress og jobb med skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) nå som den kommer forhåndsutfylt fra Skatteetaten. Samtidig er det viktig for Skatteetaten å bidra til at så mange som mulig tar ansvar for sine egne skatteforhold og sjekker at de ulike opplysningene stemmer. Spesielt gjelder dette unge mennesker som kanskje tar Skatteetatens utkast for gitt, og tenker at skattemeldingen er ferdigutfylt – ikke forhåndsutfylt.

Skatteetaten ønsker derfor ved årets kampanje å rette et ekstra fokus mot de unge målgruppene. Ut ifra innsikt vet vi at flere sjekker skattemeldingen om man får baksmell, men om man får penger igjen slår man seg fort til ro med at ting stemmer. Budskapet er derfor at du bør sjekke opplysningene selv om du får igjen på skatten, for det kan jo være at du skulle hatt igjen enda mer.

Kampanjen vil bli spredd i ulike digitale kanaler, her vises YouTube-versjonen. Kampanjen er i sin helhet produsert på TRY-huset.

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2019 Ikke-kommersiell