Skru av!

Førti prosent av alle branner starter i det elektriske

3821 1127e original

Førti prosent av alle branner starter i det elektriske. Veldig ofte starter elektriske branner i apparater med produksjonsfeil. Den enkleste måten å forhindre dette på, er å skru apparatene helt av, eller rett og slett å trekke ut kontakten.

Innsikten bak reklamefilmen handler om at det i mange forhold er en av partene som syns den andre parten er hysterisk dersom man gjør dette.
I tillegg skal budskapet ut til en befolkning som til en viss grad lever under jantelovens pisk (skal du liksom kommer her og fortelle meg at…), hvilket raskt slår beina under pekefinger/fakta-vinklingen.

Som et siste apropos har også Hafslund et klart ønske om å kommunisere på en måte som gjør at de fremstår som lettere, og med mer humor enn det folk tilegner selskapet i dag.