Små grep

Kampanjens hovedbudskap er at det ikke skal så mye til for å gjøre god mat til god og sunn mat – og at det beste du vet med noen små grep blir litt sunnere.

23635 ac6fb original

23. oktober 2011 ble kampanjen «Små grep, stor forskjell» lansert på Mathallen. Kampanjens hovedbudskap er at det ikke skal så mye til for å gjøre god mat til god og sunn mat – og at det beste du vet med noen små grep blir litt sunnere. Vi ville vise folk at enkle grep kan gi stor gevinst og invitere befolkningen til å delta i samtalen om kosthold og helse. Kampanjen består av reklamefilm, Facebook-siden, facebook.com/smaagrep, konkurranse på P4 og PR.

Utgangspunktet for kampanjen var synkende tillit til Helsedirektoratets kostråd, og høyt fokus i media på kosthold, slanking, trening og ulike dietter. Helsedirektoratet ønsket å komme sterkere til orde i debatten og også komme i dialog med folk flest om kosthold.

Resultater:
- Økt tillit til Helsedirektoratets kostråd. 6 av 10 nordmenn har nå tillit til dem. (Omnibus-undersøkelse januar 2013)
- 20.000 likes den første uken. 41.500 likes på 3 uker. 5/11-12 deltar 22.370 personer i samtalen på Facebook.
- Høyt antall organiske visninger.
- En svært godt likt reklamefilm. 76% svarer at den etterlater et positivt inntrykk av Helsedirektoratets rolle.
- Omfattende redaksjonell omtale: kampanjen har vært omtalt i om lag 170 artikler.

Se case-side for utdypende presentasjon.