Solegg

Til tross for at aktørene i eggmarkedet har blitt flere, har forbruker et lite bevisst forhold til eggene som legges i handlekurven

1639 48808 original

Til tross for at aktørene i eggmarkedet har blitt flere, har forbruker et lite bevisst forhold til eggene som legges i handlekurven.
Det er langt mer ved egg og Prior-egg enn de aller fleste vet. Varianter, bruksområder og fordelene ved å spise egg er mange, og der ligger også kommunikasjonsutfordringen; sterkere engasjement rundt et produkt vi tar for gitt i hverdagen. Konseptet, som er kalt ”Det er forskjell på folk. Det er forskjell på egg”, skal derfor på en engasjerende måte hjelpe oss til høyere kunnskap og et mer bevisst forhold til egg fra Prior. Denne filmen er den første i en serie.

Involverte byråer

58579 11676 original

Dinamo AS