Språkutstilling på Bymuseet

For første gang arrangeres en utstilling om Oslo som språklig smeltedigel. «Oslo sier. Språk i byen» på Bymuseet i Frognerparken står fram til sommeren 2017.

75415 9697e original
75400 7778d original
75403 aedf6 original
75406 882f8 original
75409 86365 original
75412 fedef original

Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo går nye veier i forskningsformidling og ønsker i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet i Oslo, velkommen til språkutstillingen «Oslo sier. Språk i byen».

På Bymuseet i Frognerparken kan du fra 4. mai og over et år framover besøke utstillingen «Oslo sier. Språk i byen». Her kan du høre lyden av Oslos mange språk og dialekter, du blir oppdatert på språksituasjonen i Norge, du kan ta del i en reise gjennom språkhistorien, få innblikk i hvordan det er å vokse opp med flere språk, og ikke minst kan du la deg inspirere til å reflektere over hvordan språk, dialekter og ulike måter å snakke på er koblet til stereotype oppfatninger om hvordan du framstår for andre eller hvordan andre oppfatter deg.

Synliggjør språkmangfoldet

– Hovedmålgruppen for utstillingen er barn og unge, men språk- og kulturinteresserte i alle aldre vil ha glede av utstillingen. Med utstillingen ønsker vi å synliggjøre det språklige mangfoldet i Oslo, og samtidig normalisere det å bruke flere språk til daglig. I Oslo-skolen er det registrert 228 språk. Vi vet at det å kunne flere språk er regelen snarere enn unntaket for mange barn og unge. Jeg håper utstillingen inspirerer til debatt og refleksjon rundt det språklige mangfoldet i dagens Norge og dagens Oslo, sier prosjektleder og professor Bente Ailin Svendsen ved MultiLing Senter for flerspråklige ved Universitetet i Oslo.

Svendsen har i tett tospann med prosjektkoordinator og rådgiver i Språkrådet, Ingunn Indrebø Ims laget utstillingen. De to har sammen med kunsthistoriker Tommy Sørbø og Bymuseet jobbet i flere år med å konkretisere ideer om hvordan talespråk og forskning om flerspråklighet kan vises på en utstilling.

Tank vant konkurransen om å utvikle identitet og design for utstillingen. Dette innebar blant annet å etablere et fysisk og estetisk uttrykk, samt en romlig organisering av utstillingen. Idé til formidling av innholdet, samt design av tekster, bilder og illustrasjoner har utgjort den sentrale del av oppgaven. I tillegg utviklet vi navn for utstillingen og skjerminnhold for interaktive løsninger.

– «Oslo sier. Språk i byen» har blitt en stilren og lekker utstilling takket være Tank Design! Som språkforsker hadde det vært umulig å lede dette prosjektet uten Tanks kunnskap, veiledning og tette oppfølging, sier Svendsen.

Oppleves på flere nivåer

– Vi ønsket å sette publikum i en sinnstemning som gir rom for læring, undring og ettertanke. Ved å bruke lys, lyd, dramaturgi og variasjon, og en sanselig og taktil materialbruk håper vi å ha oppnådd dette. Vi hadde tidlig en visjon om «å temme rommet» som var ganske mangfoldig. Vi valgte å bruke furufinér gjennomgående for å dyrke frem en homogen stil, og kombinerte finéren med store kraftfulle fargeflater i gult for å skape oppmerksomhet og følelse av aktivitet. Det var også et mål at utstillingen skulle fungere for flere målgrupper. Utstillingen kan derfor oppleves på flere nivåer, fra enkle visuelle uttrykk som appellerer til de yngste brukerne til dybdeinformasjon for de mer interesserte. Dette er nok den mest teknisk krevende utstillingen vi har tegnet, både når det gjelder bygningsmessige utfordringer, samt antall og kompleksitet på de tekniske installasjonene», sier Helge Persen, kreativ leder i Tank Design.

Involverte byråer

86657 a58a6 original

Tank Design Oslo