Statoil ber om råd fra de unge

Med «Når gode råd er unge» åpner selskapet for en dialog om fremtiden.

80232 7c1e1 original