Stavernfestivalen 2019

Festivalen har på få år vokst til Norges største. Heisholt Inc. har stått bak kreativt og visuelt konsept siden 2017. Her er årets visuelle oppsummering.

Årets casefilm.

– Da vi satte i gang arbeidet med Stavernfestivalen høsten 2016, var målet å løfte det lokale opp på et internasjonalt nivå, både når det gjaldt selve profilen på festivalen, og det visuelle og kreative konseptet, sier Erik Heisholt i Heisholt Inc.

– Med utgangspunkt i Staverns mest kjente bygning, pyramiden Minnehallen, som fysisk ligger rett over Skråvika der Stavernfestivalen ble startet i 2001, utviklet vi konseptet. Det er selvsagt med en viss faglig stolthet vi kan se tilbake på de første tusj-skissene fra 2016, og vite hvordan festivalen nå på tre år har vokst til å bli Norges største. Det har vært et fantastisk samarbeid med markedssjef Claus Heiberg og festivalsjef Albin, som har gitt oss stor tillit. Vi har jobbet sammen med ulike dyktige grafiske designere for å tolke grunnkonseptet, og i år har Jonas Bøtker på grafisk design, illustrasjon og motion graphics gjort det spenstigere enn noensinne, avslutter Heisholt.

94462 18d9f original
Første skisser av konseptet, rammet inn på festivalsjefens kontor