Store og små møter

Tenk at strøm kan være en tilrettelegger for de gode møtene i hverdagen.

66898 7cfac original

Strøm og nett er noe vi ikke ser, og som vi derfor tar litt for gitt. Man tenker ikke på hvor mye som tilrettelegges for oss i hverdagen, av møter, øyeblikk, opplevelser og muligheter. Scootr har i samarbeid med Fantefilm nettopp sluppet en reklamefilm for Eidsiva om nettopp disse møtene, og hvordan strøm og fiber bidrar til å gi Innlandets innbyggere trygghet i dag og muligheter i morgen.

Eidsiva er Innlandets regionale energiselskap med 1000 ansatte. Hovedvirksomheten er produksjon av fornybar energi og strømleveranse gjennom et av landets største strømnett. Eidsiva eies av 26 kommuner i Hedmark og Oppland, og begge fylkeskommunene. Inntektene som kommunene får fra Eidsivas fornybare energi, brukes til å bygge et godt liv for de som bor i Innlandet. Derfor kan man si at alt henger sammen.