Sykt viktig helsemelding

Hvordan få en hel befolkning til å delta i en spørreundersøkelse, uten å lokke med noe som helst, på bare fire uker?

95544 b9cb1 original
95547 ae3fb feature

En spørreundersøkelse for bedre folkehelse

Siden 1983 har HUNT samlet data om folks helse i Nord-Trøndelag. Dataen brukes til forskning som gir oss viktig kunnskap om hva som gjør oss syke, og hva som holder oss friske.

Nå var tiden inne for å flytte HUNT ut av gamle Nord-Trøndelag og invitere resten av fylket også. Men hvordan få en hel befolkning til å delta i en spørreundersøkelse, uten å lokke med noe som helst, på bare fire uker?

Sykt viktig helsemelding

Gjennom skikkelig godt innsiktsarbeid av HUNT ble vi godt kjent med trønderen. Det ga oss god forståelse for de ulike målgruppene, hva som motiverer dem og hvem som responderer på hva.Innsikten la et godt gunnlag for å lage noe som kunne engasjere.Det kreative konseptet ble en karakter basert på logoen til HUNT. Den lekne identiteten skulle skaffe rask oppmerksomhet, og virke både avvæpnende og engasjerende. Så var det bare å forberede 250.000 mennesker på å motta en sykt viktig helsemelding på SMS, for inni der lå selve invitasjonen.

Strategi: Informativt først, engasjerende etterpå

Kampanjen ble rullet ut i to pulser. Et informativt løp før SMS, og et aktiverende løp etter SMS.Med en miks av tradisjonelle og digitale kanaler, ambassadørbruk og bredt PR-arbeid, fikk vi raskt mange svar – både på kampanjen og i selve undersøkelsen. Noen syntes at det ble i drøyeste laget, andre fikk en vond lang sang på hjernen.

Resultat

Til sammen deltok over 105.000 mennesker i HUNT. Det gir en svarprosent på over 42 prosent, som er en dobling i forhold til målsettingen for kampanjen. Resultatet overgår alle sammenlignbare spørreundersøkeler som noen gang er gjennomført i Norge.

Heeybaberiba!

Involverte byråer