Ta Trump med i senga

Aftenposten setter to streker under det gode innholdet.

85966 62513 original
85965 9bc69 original
85971 b6f4f original

Los & Co har laget sin første kampanje for Aftenposten. Formålet var å gi potensielle abonnenter gode grunner til å benytte Aftenposten hyppigere gjennom å kommunisere de ulike redaksjonelle satsningsområdene.

Kombinert med et godt tilbud viser erfaring at leserens hovedmotivasjon for å kjøpe Aftenposten er det gode innholdet. Dette ble kommunisert gjennom en rekke illustrasjoner som skulle vekke potensielle leseres lyst til å bli en Aftenposten-abonnent i løpet av sommeren.

Dette ble kommunisert i utendørsmedier, digitale medier og på Facebook. I tillegg ble det utviklet egne radioreklamer og et redaksjonelt stunt. Resultatene for kampanjen har vært meget solide.

Involverte byråer

79563 aa7a1 original

Los & Co