#UngeStemmer

BRUNCH og Minsk har laget rap for å få ungdom til å stemme … neida.

86229 9915d original
86230 14702 original
86231 12281 original
86232 6e94d original