Ut av rockebåsen

Anorak har endret navn og laget ny visuell identitet for Norske Konsertarrangører, NKA

60997 48e36 original
61003 46688 original
61000 6e31a original
61006 a08c4 original
61009 cff7b original
61012 d5867 original

Vi har over en lengre periode jobbet med å løfte Norsk Rockforbund ut av rockebåsen, og inn i konsertarrangørbåsen. For å få til det endret vi navnet og ga dem en mindre, mer kommunikativt tag, NKA. Samtidig som vi løftet og moderniserte utrykket deres i alle kanaler.

Scenen

Hovedidéen bak logoen var å løfte frem det omsluttende arbeidet NKA gjør rundt scenen og arrangementet. Den røde firkanten symboliserer scenen mens de lysegrå linjene, som strekker seg både bak og foran, symboliserer NKA og den jobben de gjør. Det var og et ønske om å presentere diversiteten på de norske scenene og vi lagde derfor en rekke med forskjellige logoer. Avhengig av hvilken aktør som kommuniserte og hvilken scene de representerte, kunne vi hente ut forskjellige symboler fra den dynamiske identiteten. Ved lansering ble det laget annonser som representerte deler av nøkkelmedlemmene til NKA, fra frivillige til artister og lokasjoner.

Involverte byråer

A

Anorak