Vått H i bybildet

I Oslo markeres det med en vanninstallasjon på Youngstorget, signert byrået Ren Reklame.

18293 c8897 original