Visuell identitet for Samfunnsbedriftene

KS Bedrift skiftet navn til Samfunnsbedriftene. Oppgaven vi fikk var å gi organisasjonen en visuell profil som stod i stil med samfunnsoppdraget. Samfunnsbedriftene representerer bedriftene som holder AS Norge i gang. Viktige selskaper som gjør samfunnskritiske oppgaver.

Sb logologo
Sb magazine
Sb perm
Sb books
Sb book orange

Samfunnsbedriftene er fullservice arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale bedrifter som løser en samfunnsoppgave. Medlemmene er blant annet innen energi, havner, avfall og brann og redning. Basert på deres visjon om bærekraftige samfunn med nyskapende arbeidsliv, var det viktig å lage en visuell profil som bar preg av dette, samt å få frem mangfoldet i oppgavene, bransjene og aktørene som var involvert.

Sb jord
Sb db

En man kan stole på

Bedriftene som organiseres av Samfunnsbedriftene gjør en svært viktig jobb for sine lokalsamfunn. Det er oppgaver man ikke overlater til hvem som helst. Man trenger en man kan stole på – en som forstår problemet og som står på når man trenger det. Utgangspunktet for det visuelle arbeidet var å vise en aktør som får jobben gjort. Nøkkelord for merkevaren var troverdighet, tydelighet, fremoverlent og nedpå. Vi brukte jordnære farger, ekte mennesker og virkelige historier. Ikke noe fiksfakseri. Det var ingen grunn til å legge på noe mer utover verdien som allerede er der. Det er disse bedriftene som holder Norge i gang.

– Vi la tidlig vekt på et tydelig og forenklet uttrykk, med fokus på den solide handlekraften som Samfunnsbedriftene støtter opp under. Uttrykket visualiserer alle funksjonene som holder Norge i gang, som tannhjulene i et stort maskineri. Kontrastene mellom en driftig orange signalfarge og jordnære toner balanserer det proaktive på den ene siden, og det trygge og troverdige på den andre siden, Marianne Christie Ryalen, fagansvarlig design/senior designer

Sb nature
Sb fire
Sb bag
Sb visitkort
Sb signal

Samspill og smidighet

En bedrift med flere organisatoriske oppgaver, der mange aktører med sentrale og samfunnskritiske roller er involvert, krever samspill og smidighet. Det ble nettopp dette samspillet vi fokuserte på når vi skulle utforme logoen. Samspillet mellom bedriftene og samfunnet de opererer i, samspillet mellom bedriftene og politikerne og samspillet mellom menneskene og bedriftene.

– Gjennom den nye grafiske profilen har Los & Co klart å fange essensen av Samfunnsbedriftenes virksomhet og strategiske visjoner. Et enkelt og jordnært uttrykk gir en følelse av en litt annerledes arbeidsgiverorganisasjon som jobber med ekte mennesker som utfører samfunnskritisk arbeid for å levere grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv. Logo, grafisk snitt og fargevalg gir assosiasjoner til kjerneverdier som trygghet, samarbeid, bærekraft og innovasjon. Det bidrar til at vi som arbeidsgiverorganisasjon får både tyngde og troverdighet, sier Steinar Q. Andersen, kommunikasjonsdirektør i Samfunnsbedriftene

Sb avfall
Sb energy
Sb pin