Void redesigner egen nettside og utvikler profilen i takt med seg selv

Etter åtte år lanserer Void ny nettside, der portefølje og prosess står i sentrum. Samtidig har hele designprofilen fått en diskré oppdatering.

For Void representerer dette en selvgransking, en modning av brandet, og ønsket om å skape en umiddelbar portal til sin samling av prosjekter innen installasjonskunst og opplevelsesdesign, på en engasjerende, oversiktlig og vakker side.

– Det var viktig for oss å understreke et design som var nøye gjennomtenkt og utført med presisjon. Vi ønsket oss en utfordrende profil som var minimalistisk nok til å reflektere prosjektene og opplevelsene vi skaper, sier Christian Husan, Design Director og ansvarlig for redesign av nettsiden i Void.

– Det er en kontemporær profil som understreker Voids filosofi gjennom enkle designelementer som gir fleksibiltet.

Design 02
Design 03

Den nye siden gjør det enklere for besøkende å finne frem til prosjekter i porteføljen, få et rikt inntrykk av prosjektene fra flere vinkler, og få en intim relasjon til studioets prosess og filosofi.

Voids logo krevde ingen drastiske endringer, men har eliminert spisse kanter og fått en oppstramming. Logoens egenart, det negative rommet, har fått en større rolle i å gjøre den modulær og tilpasningsdyktig. Nye prosjekter får en tilpasset versjon av logoen, og logoens deler får egne liv og en smidig utstrakthet som åpner for nye formater og proposjoner.

AKP Protocol er en modernistisk grotesk som kan brukes i logotyper og samtidig ha fleksibiliteten til å bli brukt som en lesbar skrifttype. Den er visuelt distinkt, og har en forkjærlighet for symmetri og rette linjer, med intensjon om å ta karakteristikkene til moderne groteske fonter til det ekstreme, uten å miste de grunnleggende trekkene i et klassisk skriftdesign.

Design 06
Design 07
Design 08

Den monokrome, minimalistiske paletten har lenge ligget tett til Voids bryst. Sort har vært fargesymbolet for studioet, og metaforen – intetheten, avgrunnen, det åpne – har informert praksisen. Den nye profilen innfører nyanse gjennom subtil metning, som øker fleksibiliteten og skaper hierarki i designet. Det speiler rikheten i det enkle, og utfordrer studioets interne dogmer uten å gå på akkord med effekten.

Redesignet kommer på tampen av ferdigstillingen av noen av studioets største og mest tilgjengelige prosjekter til dags dato. Den oppdaterte profilen og siden forvalter studioets historie, og fungerer som ledestjerne mot nye prosjekter som fortsetter å sette sterke, rike og utfordrende opplevelser fremst.

Void kan besøkes på www.void.as, og nås på studio@void.as.

Web Banner
Web Index

Involverte byråer

68221 c87f4 original

Void