Annonsefall også for tv- og radiobransjen

Kringkasterne har mistet 200 millioner kroner i reklameinntekter det siste året.

95040 67bfe original
Tallene fra Medietilsynets rapport viser at de nasjonale tv-kanalenes inntekter fra salg av premiumkanaler og distribusjonsinntekter til sammen nesten har doblet seg de siste fem årene. Foto: Medietilsynet

Etter år med oppgang falt reklameinntektene for de nasjonale tv- og radioaktørene i 2018. Det kommer fram i Medietilsynets årlige økonomirapport. – Utviklingen tyder på at kringkasterne nå opplever det samme som avisbransjen, nemlig at annonsørene flytter investeringene til andre kanaler, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Avisbransjen har mistet 2,3 milliarder kroner i annonseinntekter de siste fem årene, i hovedsak til Google og Facebook. TV- og radioaktørene økte derimot sine annonseinntekter til og med 2017. Men i fjor snudde altså utviklingen.

– TV og radio har nærmest virket immune mot konkurransen fra de globale aktørene i kampen om de norske reklamekronene. 2018 er det første året vi ser at annonseinntektene faller. Tapet fra toppåret 2017 er på 212 millioner kroner, eller 4,7 prosent, sier Velsand.

TV-seerne betaler mer for innhold

Til tross for annonsefallet økte tv-kanalenes totale inntekter i 2018. Det skyldes en solid vekst i brukerinntekter, viser Medietilsynets rapport. De nasjonale tv-kanalenes inntekter fra salg av premiuminnhold og distribusjonsinntekter har til sammen nesten doblet seg de siste fem årene.

– Norske tv-seere betaler stadig mer for å se sport, film og annet populært innhold gjennom såkalte premium-tv-pakker og ulike strømmetjenester, sier Velsand. – Likevel har tv-kanalenes lønnsomhet falt de siste fem årene. Spesielt gjelder det i år med store sportsarrangementer som OL og fotball-VM, siden selskapene da har høye kostnader knyttet til kjøp av senderettigheter og produksjon av sendingene.

Økte sendekostnader svekket lønnsomheten

Mens over halvparten av inntektene hos de nasjonale kommersielle tv-kanalene kommer fra andre kilder enn reklame, er reklame eneste inntektskilde for de kommersielle radiokanalene. I fjor falt de nasjonale radiokanalenes inntekter, mens lokalradioene hadde omtrent like store inntekter som i 2017. Økte sendekostnader svekket imidlertid lønnsomheten.

Størstedelen av lokalradiobransjens totale inntekter kommer fra stasjoner med FM-konsesjoner, og mange av disse aktørene sender også på DAB.

– Vi ser at kostnadene knyttet til DAB-sendinger er høyere enn for tradisjonell FM-drift. DAB-sendingene finansieres fortsatt i stor grad av virksomheten på FM, sier Velsand.

Du kan lese hele Medietilsynets rapport om de nasjonale og lokale tv- og radioselskapene her.