Anorak til tjeneste for Forsvaret

Forsvaret velger Anorak og NoA etter anbudsrunde på kommunikasjonstjenester.

Anorak og Forsvaret kommunikasjon
Fra venstre: Renate Gjerald (senior markedsfører Forsvaret), Nicklas Bohman (strategidirektør Anorak), Gry Bohne Hauge (markedssjef Forsvaret), Peter Power (kreativt ansvarlig Anorak), Georg Austad (digital rådgiver Forsvaret), Aslak Sletten (leder for Forsvaret kommunikasjon), Camilla Von Borcke (prosjektleder Anorak), Sebastian Pandonis (kreativt ansvarlig Anorak), Janne Espevalen (kundedirektør Anorak), Annemarte Lehne (digital markedsfører Forsvaret). Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

– Gleden stod i taket i Wergelandsveien 15 da beskjeden kom og vi er naturligvis enormt stolte over at Forsvaret har valgt oss som samarbeidspartner de nærmeste årene, sier kundedirektør Janne Espevalen i en melding.

– Samfunnsoppdraget og rollen til Forsvaret har kanskje aldri vært viktigere og vi går til oppgavene med både glede og ærefrykt, fortsetter Espevalen.

Viser høy målgruppeforståelse

Forsvaret har vært gjennom en grundig anbudsprosess der den tradisjonelle pitchen ble byttet ut med en workshop. Ressurser fra byrå og Forsvaret kommunikasjon jobbet sammen for å utvikle en kreativ brief rettet mot en av de viktigste målgruppene til Forsvaret, 17-åringen.

Gjennom anbudsprosessen har Anorak overbevist Forsvaret om at de forstår både målgruppen, verdier og tankegang.

– Denne dype forståelsen er kjempeviktig, sier Gry Bohne Hauge, markedssjef i Forsvaret kommunikasjon. Særlig berømmer hun byråets evne til å demonstrere sin strategiske innsikt og målgruppeinnsikt.

– I workshopen fikk vi oppleve en prosesstankegang og metodikk som gjør oss sikre på at Anorak og NoA blir en god samarbeidspartner for oss i årene framover, fortsetter Bohne Hauge.

En helhetlig kommunikasjonsavtale

– Rekruttering til utdanning, jobb og tjeneste blir kjempeviktig for Forsvaret de neste årene. Vi er veldig glade for å ha fått på plass en helhetlig avtale som dekker behovene våre både innen digital utvikling samt rekrutterings- og holdningsskapende kampanjer. Avtalen legger opp til at vi kan løse oppdrag i samarbeid med byrået, men vi vil også fortsatt utvikle mye kommunikasjon selv, sier Bohne Hauge.

Anorak gleder seg til samarbeidet.

– Vi ser virkelig frem til å jobbe tett sammen med en gjeng særs kompetente og hyggelige folk i Forsvaret kommunikasjon, melder Janne Espevalen i Anorak.