CMI valgte ANTI

Chr. Michelsens Institutt har valgt ANTI Bergen som kommunikasjonskonsulenter for å bistå sitt interne team.

92982 c516b original

Chr. Michelsens Institutt er en frittstående forskningsinstitusjon i Bergen som opererer verden rundt, fra Beirut til Kathmandu, fra Khartoum til Bogotá. CMI har 70 ansatte og jobber med spørsmål som har innvirkning på global utvikling og frembringer kunnskap til bruk i arbeidet med å bekjempe fattigdom, fremme menneskerettigheter, påvirke skatter og offentlig finansiering og fremme bærekraftig samfunnsutvikling. Statsminister Christian Michelsen (1857–1925) donerte formuen sin til opprettelsen av et fond, og CMI ble grunnlagt i 1930. Instituttet jobber den dag i dag for å oppfylle Christian Michelsens mål om å «virke for [...] arbeid til fremme av fordragelighet [...] mellom de forskjellige nasjoner og raser». CMI jobber i dag for globale institusjoner som NORAD, Utenriksdepartementet, FN, Verdensbanken, WWF, UK Aid, USA Aid, Australia Aid og en rekke andre.

– En viktig hjørnestein i Norges myke makt

ANTI vil bistå organisasjonen med å skape større bevissthet hos internasjonale organisasjoner og den innvirkningen CMIs kunnskap har i storsamfunnet.

– Det er utrolig givende å kunne bidra til en så viktig institusjon. CMI er ikke kjent blant folk flest, men det burde det være, slik det engang var. CMI er en viktig hjørnestein i Norges myke makt og vår positive påvirkning når det gjelder å få til endringer på verdensbasis. Ambisjoner, penger og sosialt ansvar har i bunn og grunn liten effekt uten engasjerte eksperter i felten. Det er ikke lett å nå frem med budskapet, det riktige budskapet, om komplekse problemstillinger i en verden som er bedøvet mot urettferdighet og humanitære konflikter. Dessverre er det mer nødvendig enn noensinne. For oss hos ANTI er dette en prøve på kommunikasjonens makt, på å treffe sakens kjerne og få til positive endringer, sier ANTIs Tom Morgan, som svarer til tittelen Executive Strategy Director & Partner.

Utfordrer hverandre

CMIs kommunikasjonsteam skal samarbeide med ANTI om å revitalisere instituttets kjernebudskap, og samtidig utforske nye formater og kanaler. Dette samarbeidsforholdet er ment å utfordre både CMI og ANTI til å skape større innovasjon og innvirkning gjennom kommunikasjon.

– Samarbeidet med ANTI innebærer en mulighet til å lære fra de dyktigste fagpersonene innen markedsføring og merkevarebygging. De har fra dag en vist en imponerende vilje og evne til å forstå våre behov og se potensialet vårt. Hos CMI går vi helhjertet inn for å løse vår tids største utfordringer for verdens mest utsatte grupper. Vi ønsker å nå ut til de menneskene som kan nyttiggjøre seg kunnskapen vår for å gjøre verden til et bedre sted for alle. Det er spennende og inspirerende å samarbeide med ANTI om å skape mer slagkraftige budskap på nye plattformer, sier Communication Director Ingvild Hestad i CMI.