Årets første kvartal av Mediebarometeret er klart og viser et reklamemarked «i rute»

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets første kvartal er klart. Det ble omsatt reklame via mediebyråene for drøye 2,4 milliarder kroner, og årets tre første måneder viser en akkumulert oppgang på 8 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

Stephen phillips hostreviews co uk shr Xn8 S8 QU unsplash
Digitale medier utgjør den største andelen av reklamekaken med 41,3 prosent. Foto: Stephen Phillips / Hostreviews.co.uk

– Vi har hatt en forventet, sterk inngang på året med høy omsetning i både januar og februar. I mars får vi en tilbakegang på 12,3 prosent fra fjoråret, men dette tillegges i hovedsak korrigeringer i månedsskifter. Første kvartal sett under ett, gir et reelt bilde av den positive veksten, som i hovedsak er drevet av digitale medier, TV og utendørs, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Digitale medier utgjør den største delen av kaka

Digitale medier øker omsetningen med 60 millioner mot samme periode i fjor, som utgjør en vekst på 6,5 prosent. Det betyr at digitale medier omsetter for rett i underkant av 1 milliard første kvartal og utgjør den største andelen av reklamekaken med 41,3 prosent. Nesten 90 prosent av den digitale veksten kommer fra display og sosiale medier.

Influencer marketing gjør et solid omsetningsbyks på 90 prosent sammenlignet med 2021, og omsetningen via mediebyråene ender i første kvartal på nesten 9 millioner. – Fortsatt er det relativt små omsetningstall sammenlignet med andre kanaler, men trenden blir stadig tydeligere, sier Brimi.

TV-kanalene øker akkumuler med 6,6 prosent mot første kvartal i 2021. Omsetningen ender på 896 millioner, opp 55 millioner fra fjoråret.

Kristin Brimi image 2
Daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.

OOH sterkere enn noensinne

Utendørs har hatt en sterk start på året, sammenlignet med fjoråret hvor Norge fortsatt var preget av nedsteninger og restriksjoner. Den økte etterspørselen utgjør 131 millioner for det første kvartalet, som er en omsetningsvekst på 53 millioner og opp 68 prosent, mot samme periode i fjor.

– Utendørs står sterkere enn noensinne som et komplimenterende medie til de fleste andre mediekanaler. Det bidrar også til økt etterspørsel for oss. Utendørs er nå blitt en del av den naturlige mediemiksen for flere. Vi er veldig optimistiske for den retningen som kanalen er på vei, sier Country Manager Dennis Højland Nyegaard i Clear Channel.

Barometeretet grafikk mars2022

Stødig som et lydfjell

Radio og Podcast lander 6,6 prosent over fjoråret og radio er utvilsomt den reklamekanalen som har holdt seg mest stabilt gjennom de siste to turbulente årene.

Nedstenging og restriksjoner påvirket kinotallene kraftig i første kvartal 2021, så veksten hittil i år på 224,5 prosent er ikke uventet. Kinoene dobler reklameomsetningen i mars, sammenlignet med samme måned i fjor, og kvartalet sett under ett øker med nesten 20 millioner. Med flere store og gode titler på trappene forventes kinobesøk å stabilisere seg på normalnivå frem mot sommeren.

– Reklameomsetningen fra mediebyråene ser ut til å ha landet godt i samsvar med tidligere prognoser, og vi har tilbakelagt et solid førstekvartal sier Stian Jansen, styremedlem i Mediebyråforeningen og daglig leder i Carat. – Det er fortsatt flere usikkerhetsmomenter i forbindelse med inflasjon, renteutvikling og krig i Europa som kan påvirke utviklingen fremover, og vi følger dette tett. Men foreløpig er det høy aktivitet og et marked i god driv.