Babusjka går i null

Produksjonsselskapet Babusjka har i løpet av det siste året fokusert internt på hvordan de kan ha klimanøytrale produksjoner uten at det går utover kvaliteten på produktet. Nå er oppskriften klar.

92793 ee9f5 original

Etter å ha gjennomgått alle ledd i en produksjon, samt sondert, vurdert og funnet bærekraftige alternativer til hvert enkelt ledd, har Babusjka kommet frem til det de betegner som oppskriften på en klimanøytral produksjon, en sjekkliste på 40 punkter, utarbeidet i samarbeid med CHOOOSE.

Babusjka + CHOOOSE

– Det har vært viktig for oss å få med en objektiv tredjepart til å vurdere miljøtiltakene og beregne klimaavtrykket til produksjonen. Valget falt på CHOOOSE med sin brede klimakompetanse og et eksisterende opplegg for å bli klimanøytral med kjøp av FN-kvoter som går til konkrete prosjekter i tilknytning til FN’s bærekraftsmål, forteller daglig leder Marthe Haakensen i Babusjka.

CHOOOSE er en klimabedrift som skaper et nytt narrativ rundt klimakommunikasjon, der formålet er å engasjere flest mulig mennesker i klimasaken, og å gjøre det på en positiv og handlingsorientert måte, blant annet ved å kombinere klimatiltak med kultur. Bedriften ble i 2018 kåret til topp ti beste startups i verden av Richard Branson, jobber med blant andre Telia, Santander, PWC,TISE, Matoma og Amundsen-filmen, og selskapet har kunder og bedriftspartnere i nærmere 50 land.

– Samarbeidet med Babusjka er utrolig spennende og tar ut et positivt og handlingsorientert budskap i helt nye arbeidsprosesser. Klima kan også engasjere positivt, noe Babusjka virkelig går i bresjen for ved å innføre klimavennlige filmproduksjoner. Vi håper resten av filmbransjen lar seg inspirere og følger etter, sier CEO Andreas Slettvoll i CHOOOSE.

– Enhver bedrifts samfunnsansvar vil i kommende år inkludere miljømål. Ved å ta del i Babusjkas klimanøytrale produksjoner, vil man synliggjøre bedriftens hensyn i forhold til klimapåvirkning, fortsetter Haakensen.

Grønn sjekkliste på 40 punkter

– De 40 punktene viser hvilke tiltak som skal til for å gjøre produksjonen grønn. Denne listen blir et levende styringsdokument for produksjonen gjennom hele prosessen. Ved endt produksjon oversendes listen til CHOOOSE som vurderer produksjonen opp mot tiltakene og omsetter dette til et klimaregnestykke. Til slutt får produksjonen en klimascore, forklarer Haakensen.

Er resultatet negativt omregnes dette til FN-kvoter, som Babusjka gir vi videre til kunde som igjen kan ta stilling til om de ønsker å kjøpe disse å støtte CO2-reduserende prosjekter i utviklingsland, og dermed være klimanøytrale, eller «klimapositive». Kvotene man kan kjøpe dekker hele FN-spekteret av kvoter, eller andre grønne prosjekter som droneplanting av trær, regnskog, vann- og vindkraftprosjekter.

Sjekklisten er inspirert av Environmental Media Association, og består av tiltak som i kraft av å bli delt med alle involverte parter øker miljøbevisstheten i alle ledd i en produksjon.

– Myte at grønt budsjett er dyrt

– Det er en myte at dette er dyrere enn et vanlig budsjett. Det krever noe mer arbeid av oss, men det er flere ting som trekker kostnadene ned, enn opp. Be om et grønt budsjett neste gang, så skal du få se, forklarer Haakensen.

– Vi håper nå at bransjen er villige til å steget inn i den nye verden, der klimaavtrykket ditt er en del av arven din. Målet er å inspirere filmbransjen både til å kutte lokalt ved ting man kan gjøre selv, samt globalt ved å støtte grønne prosjekter i utviklingsland, avslutter Andreas Slettvoll i CHOOOSE.