BBS til Kitchen

Bankenes Betalingssentral har valgt Kitchen som reklamebyrå. Bjørn Polmar fra Kitchen synes prosessen i forkant er et eksempel til etterfølgelse.BBS gjennomførte ikke en en tradisjonell byråkonkurranse der byråene må levere inn forslag til strategier og kreative løsninger.

– Vi valgte i stedet å brukte tid på å orientere oss skikkelig i markedet før vi endte opp med tre byråer vi hadde møter med, sier Siv Kristiansen, Kommunikasjonssjef i BBS. Valget falt til slutt på Kitchen.

– Vi lot oss fascinere av byråets arbeidsmodell der vi jobber med ett team som tar et overordet ansvar for kommunikasjonen vår i alle kanaler i Norden, sier Kristiansen.

Bjørn Polmar fra Kitchen ønsker den nye kunden velkommen og gir samtidig honnør til BBS for en ryddig og effektiv prosess som han mener flere kan lære av.

Påfallende – Med en så liten og oversiktlig bransje som den norske reklamebransjen syntes jeg det er påfallende hvilke prosesser noen annonsører velger å igangsette for å velge byrå, sier han.