Ber norske pengespillaktører om å redusere reklametrykket på tv

Markedet for pengespillreklame på norske tv-skjermer faller stadig og gikk ned med fire prosent det første halvåret i år sammenliknet med samme perioden i 2021. – Den nye lovreguleringen har resultert i et stort fall i utenlandsk pengespillreklame. Nå bør også norske aktører redusere reklametrykket sitt på tv, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Pengespill
Markedet for pengespillreklame på tv i Norge har falt markant det siste året. Discovery har nylig midlertidig stanset sendingen av slik reklame. Foto: Medietilsynet

Tall som Nielsen Media Research har hentet inn for Medietilsynet, viser at markedet for pengespillreklame på tv i Norge har falt markant det siste året (fra juli 2021 til juni 2022). Markedet falt fra 581 millioner til 444 millioner kroner, som er en nedgang på 24 prosent.

Den største delen av reduksjonen skyldes at Viasat Group (tidligere Nent Group) sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame 1. januar 2021. Da kom det en ny regel i kringkastingsloven som gir Medietilsynet anledning til å pålegge norske tv-distributører å stanse utenlandsk pengespillreklame rettet mot norske tv-seere. Men reduksjonen har holdt frem også det siste halve året, da markedet falt med fire prosent fra første halvåret i 2021.

Også Discovery har sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame på norsk tv

Etter at Medietilsynet tidligere i år påla norske tv-distributører å stanse utenlandsk pengespillreklame i strid med norsk rett på Discovery-kanalene MAX, VOX, FEM og Eurosport Norge, har Discovery midlertidig stanset sendingen av slik reklame.

– Det er viktig at også Discovery følger lovendringen. Reklamen fra de utenlandske pengespillselskapene har vært med på å normalisere de mest aggressive spilltypene via nettet, og å opprettholde og dermed legitimere et ulovlig tilbud. Det har derfor vært svært viktig å stanse denne reklamen, sier Velsand.

Utenlandsk reklame fremdeles mest synlig

Etter at Viasat Group sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame, står de norske pengespillselskapene for over halvparten av pengene som blir brukt på pengespillreklame på norske tv-skjermer. Likevel møter tv-seerne fremdeles mange flere pengespillreklamer fra de utenlandske pengespillselskapene. Nå tar både Medietilsynet og Lotteri- og stiftelsestilsynet til orde for at også norske aktører bør vurdere å redusere reklametrykket sitt på norske tv-skjermer.

– Når Discovery nå har sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame, må de norske aktørene vurdere i hvor stor grad de skal være til stede på tv. Situasjonen er annerledes når behovet for å konkurrere om oppmerksomheten med de ulovlige pengespillene er borte, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

De norske aktørene som i dag har bevilling til å reklamere på tv, er Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Postkodelotteriet og Pantelotteriet.