Blå Kors til ANTI

Blå Kors jobber både med forebygging og holdningsskapende arbeid, i tillegg til at de er Norges største ideelle aktør innen rusbehandling. Nå går de til ANTI for å utfordre norske alkoholvaner.

80343 754f2 original
Bak: Amund Gillebo, Hanne Backe-Hansen og Camilla Brox Flodin. I midten: Anders Blixhavn, Helene Edvardsen, Sanda Zahirovic, Per Kristian Voss Halvorsen. Foran: Ellen Anker Storset, Sten Magne Berglund, Sindre Fosse Rosness, Bård Rostrup Gabrielsen.

Etter en byråkonkurranse valgte Blå Kors ANTI som ny samarbeidspartner, for å få bistand i en ny kampanje.

– ANTI tok vårt kampanjeoppdrag på alvor med umiddelbart og personlig engasjement, forteller Amund Gillebo, leder for forebygging i Blå Kors. – Blå Kors er en organisasjon som jobber med komplekse utfordringer knyttet til alkohol og andre rusmidler, og ANTIs tilnærming til vår tematikk synes vi er både spennende og utfordrende.

Skal utfordre normer

Blå Kors driver mer enn 50 ulike virksomheter i hele landet, hvor målet er å gi mennesker i sårbare livssituasjoner muligheter for mening og mestring. Organisasjonen har 1300 ansatte i tillegg tidgivere, som de frivillige i Blå Kors kalles. I tillegg til å drive rus- og spillavhengighetsbehandling, bistår organisasjonen også pårørende, barn og familier og andre mennesker som strever med ulike livsutfordringer.

– Det er et arbeid og en oppgave ANTI finner svært meningsfull, og ser derfor frem til det toårig samarbeidet. Vi i ANTI liker å sette dagsorden og sammen med Blå Kors skal vi kaste nytt lys og utfordre normene rundt drikkekulturen vår, sier Sanda Zahirovic, Chief Marketing Officer i ANTI.