Bleed redesigner Kulturhistorisk museum

Historisk Museum og Vikingtidsmuseet får hjelp av Bleed til å utvikle nye visuelle identiteter.

HM pressx
Fra venstre: Tea Kristiansen, Øivind Gulliksen, Halvor Nordrum, Marie Steen, Svein Haakon Lia, Per Mejlænder Brynning og Asbjørn Ness.

Historisk Museum sto ferdig i 1904, og er et samlingspunkt for historiske og etnografiske objekter og kulturhistorisk forskning i Oslo.

Vikingskipshuset er blant landets mest populære turistattraksjoner, og skal i 2025 gjenoppstå i nye, større lokaler og med en langt bredere vikingtidsutstilling enn hva museet rommer i dag. Det nye museet har foreløpig prosjektnavnet Vikingtidsmuseet. Begge visningsstedene er nå i prosess med Bleed for å utvikle nye visuelle identiteter.

– De nye visuelle identitetene er viktige brikker i vår ambisjon om å styrke synligheten til Historisk museum og det nye Vikingtidsmuseet. I konkurranse med alle andre kulturtilbud er tydelig avsenderidentitet avgjørende når vi skal nå ut med våre tilbud og budskap, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Museumsbygningene huser Kulturhistorisk museum som er del av Universitetet i Oslo (UiO). Kulturhistorisk Museum er en drivkraft i UiOs forskning på vår kulturhistorie og universitetets viktigste arena for å formidle kunnskap om kultur og historie.

– Samfunnsoppdraget gjør Kulturhistorisk museum til spesielt interessante oppdragsgivere for oss designere. Vi er glade for å få lov til å bidra i arbeidet med å fornye Historisk Museums visuelle profil, og ikke minst glade for å få lov til å være med og forme det nye Vikingtidsmuseet, sier partner og kreativ leder i Bleed, Svein Haakon Lia.