Bokhylla.no

Nasjonalbiblioteket har tilgjengeliggjort 10.000 bøker på internett i fulltekst, og har som mål å nå 50.000 bøker innen et par år.

Nasjonalbiblioteket er altså i ferd med å digitalisere vår nasjonale kulturarv, inspirert av Googles fremstøt for noen år siden, da søkergiganten tok initiativ til å digitalisere samtlige bøker i fem store amerikanske bibliotek og gjøre dem søkbare.

Sjekk Nasjonalbibliotekets satsing Bokhylla her: Bokhylla.no.