Bråk om helse-design

Designbyråforeningen opplever nok en gang krav om ferdige designløsninger i et offentlig anbud. Annie Myhre anbefaler medlemmene å ikke delta i slike konkurranser.
Helse Fonna består av flere sykehus i Rogaland, hvor Haugesund sykehus er det største. I jakten på designbyrå, ber de om forslag til grafisk utforming av nye nettsider i en pågående byråkonkurranse.

Dette reagerer lederen av Designbyråforeningen sterkt på.
– Dette er urimelig forretningsførsel som tar livet av og undergraver vår bransje. Vi er små selskaper som lever av å selge design, ikke å løse oppgaver gratis. DBF tar dette opp i media for å vise et eksempel på en useriøs måte å utnytte en bransjens kompetanse på og en erkjennelse av at Helse-Fonna ikke kjenner til hvordan grafiske designtjenester kjøpes inn, sier Annie Myhre i Designbyråforeningen.

Historien gjentar seg Hun er opprørt over at det nok en gang er for kostnadskrevende og uhensiktsmessige krav i forbindelse med byråkonkurranser. For det er ikke første gang Designbyråforeningen rykker ut og ber offentlige anbydere om ikke å kreve ferdige skisser av bransjen i slike konkurranser.

Anbefaler byråer å ikke delta Myhre understreker at dette ikke bare er kostbart for hennes bransje, men at det også er useriøst i forhold til grafisk design som strategisk virkemiddel.

Derfor anbefaler lederen i Designbyråforeningen sine medlemmer å boikotte konkurranser som dette.
– Under disse vilkårene vil jeg absolutt anbefale å ikke delta. Men vi som forening kan ikke på noen som helst måte stoppe våre medlemmer i å delta. Jeg vet at det er en rekke byråer som er avhengig av å være med på slike konkurranser for å overleve. Hvis dette er deres eneste måte å overleve i markedet på er det vanskelig å få stoppet det.

– Offentlige har mindre kompetanse Etter skarpe protester fra blant andre Designbyråforeningen utsetter Helse Fonna designkonkurransen med seks dager, men helseforetaket gjør ellers ingen endringer i konkurransen. Annie Myhre mener at denne problematikken er spesielt et problem i forbindelse med byråkonkurransene utlyst av offentlige aktører.

– I offentlige instanser blir det mye skriftlig og byråkratisk. Blant de offentlige er det liten kompetanse på hvordan man bør sette i gang byråkonkurranser. Hos de private har man mye tettere dialog. Vi prøver å gi så mye bistand som mulig, men kunne mange ganger ønske at vi kom tidligere inn i prosessen i forkant.

I tilegg til førsteutkast på ny webforside har Helse Fonna også bedt om en beskrivelse av hvordan de grafiske elementene er tenkt brukt i 20 siders internavis, plakater, kursmapper, kursbevis, roll-up banner og visittkort.

Helse Fonna ville ikke uttale seg i saken.

Artikkelen er også publisert hos Kampanje.