Brakar parkerer hos Los & Co

Etter en omfattende byråkonkurranse har kollektivselskapet Brakar valgt Los & Co som reklamebyråforbindelse. Los & Co ble valgt i skarp konkurranse med 17 andre tilbydere, og rammeavtalen varer inntil fire år.

Brakar og Los
Bildetekst: Brakar og Los & Co, i trygg korona-avstand: Fra venstre foran: Jan Christian Fosseidbråten, Kjersti D. Nordgård, Siv Anita Sletten og Kjetil Kleveland. Fra venstre bak: Trond Søbstad, Jo Espen Johansen, Christin Elvegård, Ragnar Roksvåg, Christopher Dons, Charlotte Bakken og Sigurd Skjefstad. Hans Christian Grønn var ikke tilstede da bildet ble tatt.

– Vi fikk inn 18 bidrag, alt fra lokale byråer til de største reklame- og PR-byråene i Oslo. Utslagsgivende for at Los & Co vant, var at de hadde levert inn et tilbud med et høyt kvalifisert team både med tanke på utdannelse, arbeidserfaring og tidligere prosjekter de har deltatt i. Byrået har erfaring fra en rekke prosjekter og oppdragsgivere som er relevante for Brakars oppgaver, virksomhet og samfunnsansvar, sier Kjersti D. Nordgård, salgs- og markedssjef i Brakar.

Evalueringen viser at det ikke var stor prisforskjell mellom tilbyderne, slik at andre parametere ble avgjørende.

– Los & Co viste en høy grad av oppdragsforståelse i case-oppgaven. De har stålkontroll på sin metodikk og forstår Brakars plass i samfunnet, sier Nordgård.

Kollektiverfaring

Los & Co har erfaring med kunder som Ruter, Nettbuss (nå VY), Statens vegvesen og Flytoget. I tillegg har byrået jobbet med SAS og hatt Hurtigruten som kunde siden 2009. Los & Co gleder seg til å bruke denne erfaringen i samarbeidet med Brakar.

– Vi synes det var spennende å bli utfordret av en aktør som spiller en så viktig rolle i utviklingen av en hel region. Kommunikasjonen må både speile oppdraget og ta hensyn til at de møter veldig mange ulike interessenter på veien, sier stilling Christin Elvegård, kundeansvarlig og rådgiver i Los & Co.