Bufetat til Siste Skrik

Siste Skrik Kommunikasjon kom best ut i konkurransen om en to-års rammeavtale for Informasjonsenheten og Ungdomsseksjonen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat).

Direktoratet har evaluert anbudsdeltakerne etter kriteriene kvalitet, pris og referanser. Daglig leder Elizabeth Hartmann i Siste Skrik Kommunikasjon er fornøyd.
– Dette er en stor kontrakt som representerer mange spennende faglige utfordringer. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet og arbeider med barnevern, familievern, ungdomsinformasjon, adopsjon, fosterforeldre, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse enslige mindreårige asylsøkere og mange andre viktige områder.

Kommunikasjonsoppgavene vil omfatte alt fra brosjyremateriell til store informasjonskampanje. Byrået er allerede i gang med de første tankene rundt en inspirasjons- og informasjonsfilm om fosterhjem.
– I tillegg til alle de faglige utfordringene som avtalen byr på for medarbeiderne, er det gledelig å kunne tilføre kundelisten en så stor oppdragsgiver i en tid da mange byråer sliter og nedbemanner, avslutter Hartmann.