Burger King til New Work

Starcom har jobbet med Burger King siden 2013, og nå får det nyetablerte søsterbyrået New Work ansvar for innholdet.

86614 669d1 original
Foto: New Work

– Som nystartet byrå er dette en fantastisk start. Burger King er en fantastisk merkevare som henvender seg til en målgruppe som er vanskelig å nå med tradisjonelle virkemidler. Vi vil jobbe tett med Starcom for å sikre en integrert leveranse, og sammen lage kreative og mediesmarte idéer som gjør at vi får optimalisert alle aktiviteter, sier daglig leder i New Work, Christian Raae.

– Vi synes satsingen på New Work er spennende, og vi skal sammen lage engasjerende innhold knyttet til våre kampanjer. I tillegg vil jeg utfordre dem spesielt på å tenke helhetlig sammen med Starcom, og ikke minst tenke smart rundt hvordan de enkelte kampanjene kan tas ut i restaurantene, sier Heidi Moss som er marketingsjef i Burger King.

I tillegg til Starcom og New Work jobber Burger King også med MSL som PR-byrå og Bentzon Bylund som hovedbyrå for Burger King i Skandinavia.