Bygg Reis Deg AS til JCP

Etter en omfattende anbudskonkurranse satser Norges største møteplass for byggenæringen på kommunikasjonshuset JCP, hvor de samler alle byråtjenester.

96265 90a20 original
Fra venstre: Simon Allanson, Angelica Askvik, Christina Hope, Lars Terje Grorud, Nina Lundgreen, Tuva Mehammer, Gunnar Glavin Nybø, Martin Pira, Kim Reksten Grønneberg, Per-Kristian Cabrinetti Meum.

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og er svært betydningsfull med hensyn til å påvirke det grønne skiftet i norsk næringsliv. I 2050 er vi to milliarder flere mennesker på jorden. 90 prosent av disse vil bosette seg i byer. Det innebærer at vi må bygge tettere og mer bærekraftig enn tidligere.

Bygg Reis Deg AS skal i 2020 og 2021 belyse problemstillinger knyttet til bærekraft i næringen, i tillegg til innovasjon, produktivitet og digitalisering.

Selve anbudskonkurransen var i utgangspunktet todelt, hvor deltagerne kunne levere anbud på reklamebyråtjenester og/eller eventproduksjon.

– I JCP fant vi kompetanse innenfor begge disse fagområdene; med selskapene JCP Event og JCP PRAD. De leverte gode svar som hver for seg og samlet sørget for at de stakk av med seieren. JCP har også valgt et tett samarbeid med det digitale mediebyrået Hensikt som gjør leveransen komplett for vår del, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS.

Daglig leder for JCP i Norge, Lars Terje Grorud, er svært fornøyd med oppdragstildelingen.

– Dette er nok en bekreftelse på at synergiene vi i JCP kan tilby er unike og attraktive for markedet. Det er også motiverende å kunne jobbe med et prosjekt hvor resultatene er såpass målbare. Vi gleder oss til å aktualisere Bygg Reis Deg 2021 i enda større grad, og sørge for at Norges Varemesse fylles opp av besøkende og utstillere.

Norges største møteplass for byggnæringen

Den tradisjonsrike Bygg Reis Deg-messen på Lillestrøm har som mål å tiltrekke seg 45.000 besøkende til et utstillingsareal på over 20.000 kvadratmeter (netto) i 2021. Siden 1954 har dette vært Norges største og viktigste møteplass for bygg og bolig og vist frem nyttige produkter og løsninger for alle som har et byggeprosjekt. I tillegg til messen som arrangeres annethvert år, skal Bygg Reis Deg AS årlig arrangere Det Norske Byggemøtet som ble etablert i 2017.