Byråbransjen omstiller seg raskt under koronakrisen

Ifølge en fersk undersøkelse blant Kreativt Forums medlemsmasse, har krisetiden medført at over halvparten av byråene har permittert ansatte, mens et flertall venter seg at oppdragsmengden halveres. – Dette er ikke tiden å grave seg ned. Tallene viser en handlekraftig bransje, som raskt har valgt å gjøre fornuftige og nødvendige valg for å komme styrket ut på den andre siden, sier styreleder Eldar Skystad.

96352 62234 original

Kreativt Forum har foretatt en undersøkelse blant sine medlemmer for å få innsikt den utfordrende situasjonen i reklame- og designnorge. Resultatet viser at over halvparten (53 %) av respondentene opplever merkbart lavere oppdragsmengde enn normalt (20-30 % nedgang), mens 17 % opplever mye lavere oppdragsmengde enn normalt (40-50 % nedgang), og 14 % opplever drastisk nedgang (60-80 %). Snaut 5 % har faktisk hatt mer å gjøre en normalt de siste ukene, mens snaut 10 % har hatt normal oppdragsmengde for årstiden.

Undersøkelsen viser at det er de små og mellomstore byråene som har blitt rammet hardest av krisen de to første ukene, mens designbyråene har hatt en litt mykere overgang enn de øvrige respondentene.

Over halvparten har permittert ansatte

På spørsmål om byrået har gjennomført permitteringer av ansatte svarer 53 % ja, mens 46 % har oppgitt at de ikke har permitter ennå. Hos byråene som har permittert ansatte, svarer 33 % at det gjelder 50-60 % av medarbeiderne, 25 % har permittert 30-40 %, mens 30 % har permittert 10-20 % av de ansatte.

Et stort flertall av byråene har også planer om å permittere flere ansatte i tiden fremover: 68 % oppgir at de planlegger å permittere, mens 32 % sier de ikke har planer om å permittere.

Kutter kostnadene

På spørsmål om hva slags andre tiltak byråene foretar seg som følge av lavere aktivitet, svarer respondentene blant annet at de foretar seg kostnadskutt, at de har alle i hjemmekontor, at de har funnet det nødvendig med omsorgsdager i forbindelse med stengte skoler og hjemmeundervisning, at de har stans i rekrutteringer, at de har tett dialog med huseiere, leverandører og alle kunder, at ansatte og ledelse har tatt kollektive lønnskutt, at alle seminarer og liknende er kansellert, at det har blitt innført regler om dagpenger, samt endring av fokus på tjenester.

Forventer halvert oppdragsmengde

På spørsmål om hvordan byråene forventer seg av oppdragsmengde de nærmeste 2-3 månedene, svarer 58 % at de forventer en oppdragsmengde som synker med 40-50 %, mens 22 % ser for seg at mengden synker med 20-30 %, og 14,6 % ser for seg en redusert oppdragsmengde på 60-70 % lavere enn normalt.

– Rammer oss hardt og brutalt

Eldar Skylstad– Når Norge lukkes ned, rammes reklamebransjen fort og hardt. Sånn er det alltid når vi sitter i navet på forbruksturboen. Det viser da også tallene Kreativt Forum har fått samlet inn fra 46 av sine medlemsbedrifter, sier Eldar Skylstad, som er styreleder i Kreativt Forum og strategisk rådgiver og partner i Good Morning Naug.

– Men dette er ikke tiden for å grave seg ned. Vi må nøkternt se på hva disse tallene forteller oss og begynne å kjenne litt på hva som skjer på den andre siden, når landet og verden sakte vil normalisere seg.

En bransje i konstant omstilling

– Med de negative brillene på nesetippen, viser tallene en bransje i full krise, og verre skal det bli. Vi skal heller ikke stikke under en stol at vi er en bransje hvor timeprisen har vokst bekymringsverdig lite i forhold til konsumprisindeksen de senere årene. Vi skal heller ikke stikke under en stol at mange allerede har slitt som følge av allerede pågående kriser, som for eksempel omveltningene og nedgangen i fysisk handel, sier Skylstad.

– Tallene viser imidlertid også en handlekraftig bransje, som raskt har valgt å gjøre fornuftige og nødvendige valg for å komme styrket ut på den andre siden. Permitteringer og lønnskutt er derfor ikke bare et signal om krise, det er et signal om at flere vil komme seg mest mulig hele ut på den andre siden.

– En mulighet vi må benytte oss av

Styrelederens innspill til alle ansatte som blir rammet der ute nå, er derfor at dette rammer oss hardt og brutalt som enkeltmennesker. Noen verre enn andre.

– Hvordan livet og verden blir på den andre siden vet vi lite om nå og vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Vi vet imidlertid at det selv med en relativt kort nedstengning vil skje betydelige endringer. I stedet for å deppe over at verden og livet ikke blir som før, må vi som bransje tenke positivt rundt det. For er det noe som holder hjulene i gang for oss, så er det jo å hjelpe næringslivet med å takle omstillinger og å tenke nytt.

– Nå kan verken vi eller våre oppdragsgivere lene oss på markedsplanen fra i fjor, nå må alle frampå skia, samle ny innsikt og se nye muligheter. Det er vår mulighet, og den må vi benytte oss av, avslutter Eldar Skylstad.

Undersøkelsen er gjennomført som en online survey blant medlemsbedriftene i Kreativt Forum i perioden 23.-25. mars. Totalt inngår 46 respondenter i underlaget, der 49 % er reklamebyråer, 25 % er fullservicebyrå, 19 % er designbyråer, mens 5 % er andre typer byråer.