Byråprofil eller Byråbingo?

Det er ikke mulig å rangere Norges beste reklamebyråer basert på intervjuer med circa 150 annonsører, skriver bransjeveteran Alf Bedik Bendixen i Brand New Planning, i dette leserinnlegget.Byråprofil er alltid blitt kritisert av byråer som har kommet dårlig ut i kåringen, og forbigått i stillhet av byråer som har gjort det godt. Den som gjør det dårlig og kritiserer blir lett beskyldt for sutring. Og den som gjør det godt, vet at neste år kan byrået være helt ute eller ha dalt mange plasser nedover på listen. Derfor blir det aldri noen debatt rundt Byråprofil.

I år ser derimot resultatene så rare ut, at tiden er inne for å ta en debatt. Dette innlegget er ikke noe angrep på de byråene som har klatret eller et forsvar til McCann som har gått fra pallen til 10. Plass (sisteplass).

Byråprofil forteller hvilket inntrykk ca 150 annonsører har om Norske reklamebyråer. Det er helt OK. Men Byråprofil markedsføres under feil navn: Rangering av landets beste reklamebyråer. Det er ikke mulig å rangere Norges beste reklamebyråer basert på intervjuer med ca 150 annonsører. Mange av spørsmålene i undersøkelsen er det helt umulig for 150 annonsører å ha kunnskaper om.

Ny metode Vi trenger derfor en ny metode som rangerer landets beste reklamebyråer på mer objektive kriterier enn de som inngår i Byråprofil. Hvile data bør inngå i en slik vurdering? Mitt forslag er at følgende kriterier bør inngå:

– Tilvekst av nye kunder
– Frafall av kunder
– Antall priser i nasjonale og internasjonale kreative – konkurranser
– Antall priser i Stella
– Økonomisk resultat

Alle dataene er objektive og ikke forbundet med synsing. Det som kan vurderes og tillegges synsing er hvilke data som bør bety mest. En jury med kunnskaper om bransjen bør ta for seg dataene og lage en rangering. Da vil vi få en rangering av de beste reklamebyråene i Norge bygget på hva byråene har prestert. Det vil bety at alle medlemmene i KF kan delta, og ikke bare de 10 som annonsørene (som er med i undersøkelsen) kjenner godt nok til.

Korrektiv Byråprofil kan leve videre som det den er, annonsørenes rangering av de beste reklamebyråene i Norge. Men ikke som den eneste og sanne rangeringen av landets beste reklamebyråer. Byråprofil trenger et korrektiv. Da blir det lettere å leve med undersøkelsen i fremtiden.