CATCH er sertifisert som miljøfyrtårn

Hønefossbyrået har dokumentert sin miljøinnsats og er nå sertifisert som miljøfyrtårn av Ringerike Kommune.

Catch mft 6650x
Fra venstre: Bente Elsrud Anfinnsen (klima- og miljøsjef), Aleksander Elstad (klima- og miljørådgiver), Heidi R. Glærum (miljøfyrtårnansvarlig, CATCH) og Thor J. Tømmerås (verneombud, CATCH).

CATCH har jobbet kontinuerlig siden i vår med å dokumentere systematisk og målrettet hvordan de kan redusere sin påvirkning på miljøet. Og det synlige beviset på sin miljøinnsats fikk de torsdag utdelt av Ringerike kommunes klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen og klima- og miljørådgiver Aleksander Elstad.

– Som et digitalt, kreativt byrå leverer vi hver dag tjenester som utgjør en forskjell, både for våre kunder og våre kunders kunder. Gjennom dette arbeidet bidrar vi også med rådgivning, og vi ser at vi her kan bidra direkte til at kundene våre tar i bruk bærekraftige, miljøsmarte løsninger fremfor andre alternativer, forteller byråets miljøfyrtårnansvarlig, Heidi R. Glærum.

Miljøarbeid med positiv smitteeffekt

– Vi er glade for den innsatsen som CATCH har lagt ned så langt, og vi håper at andre bedrifter i privat næringsliv også ser nytten av å gå foran og systematisere eget miljøarbeid, sier klima- og miljøsjef Anfinnsen.

Ringerike kommune er selv godt i gang med egen miljøfyrtårnsertifisering. I november 2020 mottok kommunen sine første sertifikater, og har siden jobbet kontinuerlig med å sertifisere skoler, barnehager, teknisk sektor, kultur og idrett. I år jobbes det med å sertifisere helse og omsorg, og kommunen tar sikte på å ha sertifisert hele kommunen innen utgangen av 2022.

– I Ringerike kommune ønsker vi å gå foran som et godt eksempel innen miljø, både for innbyggerne og for næringslivet i Ringerike, og da må vi først «feie for egen dør», sier en smilende klima- og miljøsjef Anfinnsen.