Coca-Cola Norge felt av MFU

Utydelig merking gjorde at Forbrukerrådets klage på YouTube-kanalen CokeTV delvis ble tatt til følge.

91798 2ae45 original

MFU (Matbransjens Faglige Utvalg) har felt Coca-Cola Norge for å ha opptrådt i strid med MFUs retningslinjer. MFUs retningslinjer regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. Forbrukerrådet klaget inn YouTubekanalen CokeTV for å være i strid med retningslinjene for barn under 13 år og for å være uaktsomme overfor ungdom 13-18 år.

Ikke merket tydelig nok

I en uttalelse fra MFU heter det at Forbrukerrådets klage delvis er tatt til følge: «CokeTV er ikke tydelig nok merket som markedsføring. Etter Utvalgets oppfatning, er det å kombinere programledere eller gjester med særlig appell til barn, som også gjør aktiviteter som særlig appellerer til barn, i en kanal som ikke er tydelig merket reklame på et åpent medium som YouTube, samlet sett i strid med MFUs retningslinjer. Utvalget konkluderer med at enkelte av episodene i CokeTV vurderes som markedsføring særlig rettet til barn.

Overfor gruppen 13-18 år vurderer Fagutvalget at reklamen ikke er uaktsom, og tar derfor ikke klagen til følge. Fagutvalget mener det er et forbedringspunkt med hensyn til aldersgrense for konkurranser.»

Mulighet for å forhåndsavklare med MFU

Følgende skal til for å holde seg innenfor MFUs retningslinjer, ifølge sekretariatsleder Wenche Jacobsen.

– Merk reklamen. Vær omhyggelig med å unngå aktiviteter som er særlig rettet til barn i kombinasjon med skuespillere og aktører som har særlig appell til barn. Dersom man er i tvil om kampanjen er OK, kan man benytte muligheten som ligger i å be MFU om en forhåndsavklaring på det som er planlagt, forteller Jacobsen.