Covid-19 ga forventet reklame-brems

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge ble redusert med 17,8 prosent i årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Korona-situasjonen ga en viss reklame-brems i mars og langt kraftigere i april.

Etter årets tre første måneder viste reklameomsetningen en nedgang på minus 7,9 prosent. Etter fire måneder var tilsvarende situasjon på 17,8 prosent i minus.

– Vi går ikke ut med enkelt-tall for isolerte måneder. Men det er lett å lese at april har vært svært negativ. Jeg kan ikke huske å ha sett en større nedgang på Mediebarometeret på en måned, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Unknown

Har satt på bremsene

Alle kanaler går tilbake med unntak av kanalen «andre medier» som primært skyldes annonsering i utenlandske medier. Det viser de ferske tallene fra Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 2,72 milliarder NOK i årets fire første måneder, mot 3,31 milliarder NOK i samme periode i fjor.

– Det er som forventet og i tråd med det vi sa i forbindelse med marstallene, som i begrenset grad var preget av Covid-19. At alle kanaler går tilbake, viser bare at vi nå ser at majoriteten av annonsørene har satt på bremsen, sier Mandt Larsen.

Merete Web 1023

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen forteller om en korona-situasjon som ga en viss reklame-brems i mars, og langt kraftigere i april.

Er det verste over?

Tallene viser imidlertid ikke nyansene i markedet. Noen bransjer har nok ikke dempet farten, som for eksempel dagligvare, byggevarer/interiør og telecom. Hvor mye det faktisk får å si på året, avhenger av hvor fort samfunnet kommer tilbake til en normalsituasjon, og hvor mye av de planlagte mediebudsjettene for Q2 som kommer tilbake i Q3 og Q4.

– Når tallene for mai kommer, tror jeg vi vil fortsette å se en nedgang. Men mye kan tyde på at vi har lagt bak oss den verste måneden i så måte, og at markedet er på vei mot normalen igjen. Det får vi håpe, sier Mandt Larsen.

Internett som reklamekanal går tilbake med 10,7 prosent etter endt april. Alle underkategorier går tilbake, også video og sosiale medier, som frem til nå har vist vekst fra fjoråret.

– Internett og tradisjonell TV ligger nå nesten likt hva gjelder markedsandeler med henholdsvis 37,8 prosent på internett og 37,9 prosent på TV. Det er status etter april måned. Dette blir spennende å følge videre, sier Merete Mandt Larsen.

Ingenting er normalt

For tradisjonell TV faller med 19,3 prosent i forhold til samme periode i fjor.

– Det er vanskelig å kommentere trender når Covid-19 nå overskygger det meste - og gir den store nedgangen både for tradisjonelle og digitale medier. Ikke noe er normalt akkurat for tiden, sier Merete Mandt Larsen.

Dagspresse faller med hele 29,8 prosent. Samtidig under korona-krisen viser lesertallene at folk har lest papiraviser i større grad enn hva som er normalen, ifølge Kantar.

Ukepresse/magasiner faller nesten like mye, med 18,6 prosent, i Mediebarometeret, etter fire måneder av 2020.

Utendørs og kino var vinnere i fjorårets Mediebarometeret. Også de sliter nå. Mens kino faller med 45,5 prosent, så faller utendørs med 30,3 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Kinoene har vært stengte og folk har jo blitt oppmuntret til å holde seg hjemme, så det er forståelig at disse to kanalene har gått tilbake såpass mye, sier Mandt Larsen.